Wycena nieruchomości

AdamWycena nieruchomości polega na przygotowaniu przez Rzeczoznawcę Majątkowego autorskiej opinii w formie operatu szacunkowego, którego podstawą jest oszacowanie wartości praw do nieruchomości. Nieruchomością zgodnie z kodeksem cywilnym jest kolokwialnie ujmując wszystko to, co trwale związane jest z gruntem i opisane jest w jednej Księdze Wieczystej. Wyceny nieruchomości może dokonywać jedynie Rzeczoznawca Majątkowy posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe przyznane przez Ministra Infrastruktury. Oszacowana w wycenie wartość rynkowa jest to najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku przy przyjęciu pewnych założeń. Przy czym należy pamiętać, że oszacowana w operacie wartość nie jest ceną transakcyjną. Cena transakcyjna uzależniona jest od umiejętnych negocjacji pomiędzy stronami i może opierać się na danych uzyskanych od Rzeczoznawcy.

Potrzebujesz wyceny prywatnie, dla firmy, instytucji?

Potrzebujesz wyceny:

  • działki
  • domu
  • lokalu
  • mieszkania
  • innej

To świetnie trafiłeś. Wykonam dla Ciebie wycenę zgodnie ze standardami

  •  jeśli trzeba to szybko
  • jesli mozna to tanio

Wszystko zależy od Ciebie oraz celu wyceny.
Na temat ceny rozmawiamy, negocjujemy i osiągamy porozumienie
Dla moich klientów nieustannie się dokształcam i szkolę aby jak najlepiej robić to co lubie i robię czyli wyceniać i szacować
Swoja prace wykonuje z zadowoleniem klienta i satysfakcją dla mnie.

W procesie wyceny może być określona:

Written by