Wykonujemy

Adam_Skrzypiec

Zakres dokumentacji dotyczącej nieruchomości jest określany indywidualnie przez rzeczoznawcę w zależności od celu, zakresu i charakterystyki przedmiotu wyceny. Dla wygody naszych Klientów służymy pomocą – w przypadku konieczności pozyskiwania dokumentacji.


Wyceny realizowane są dla klientów indywidualnych , podmiotów gospodarczych, instytucji czy też Samorządów

 

Potrzebujesz wyceny prywatnie, dla firmy, instytucji?

Potrzebujesz wyceny:

 • działki
 • domu
 • lokalu
 • mieszkania
 • innej

To świetnie trafiłeś. Wykonam dla Ciebie wycenę zgodnie ze standardami

 • jeśli trzeba szybko
 • jeśli można tanio

Wszystko zależy od Ciebie oraz celu wyceny.
Na temat ceny rozmawiamy, negocjujemy i osiągamy porozumienie
Dla moich klientów nieustannie się dokształcam i szkolę aby jak najlepiej robić to co lubię i robię czyli wyceniać i szacować
Swoja prace wykonuje z zadowoleniem klienta i satysfakcją dla mnie.

Przedmioty szacowania mogą stanowić przykładowo następujące typy nieruchomości:

 • lokalowe mieszkalne i użytkowe
 • gruntowe niezabudowane i zabudowane mieszkalne i użytkowe
 • komercyjne i przemysłowe
 • rolne

Określamy wartości nieruchomości m.in. dla celów:

 • budowli trwale z gruntem związanych
 • praw związanych z nieruchomościami
 • przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części
 • rolne

Określamy wartości nieruchomości m.in. dla celów:

 • kredytowych
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • ubezpieczenia
 • sprawozdań finansowych (szacowanie wartości godziwej nieruchomości)
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych do amortyzacji
 • ustalenia wysokości wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów)
 • ustalenia czynszu dzierżawnego
 • opłacalności inwestowania w nieruchomości
 • dla potrzeb spadkowych, podziałów majątku itp.
 • dla potrzeb dla celów związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych
 • dla celów odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • dla celów rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości
 • dla potrzeb określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.)
 • oraz dla innych indywidualnie określonych potrzeb inwestora.

Wykonujemy również wyceny praw związanych z nieruchomościami, np.:

 • służebności przesyłu
 • służebności gruntowych (w tym drogi koniecznej)
 • wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości